عارضه جانبی

گزارش عوارض جانبی:
شما می توانید در صورت مشاهده هر گونه مشکل، عارضه جانبی یا تجربه نامطبوع در اثر مصرف داروهای شرکت مداوا، از طریق ثبت در فرم عارضه جانبی یا از طریق ایمیل adr@modavaco.com با کارشناسان این شرکت تماس بگیرید.