آزمایشگاه کنترل کیفیت

اولین وظیفۀ تولید کنندگان دارویی اطمینان از ایمنی و اثر بخشی محصولات خویش است و این مهم تنها در گرو روشهای کنترل کیفیت جدی و مستمر می باشد .

به دلیل اهتمام ویژه شرکت به اصل کیفیت، آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت داروسازی مداوا با مدیریت متخصص و کارآزموده و پشتیبانی پرسنل آموزش دیده و مجرب خود و نیز با برخورداری از دستگاههای مدرنِ مورد استفاده در آنالیز و تعیین مقدار مواد اولیه ومحصول، آخرین دستورالعمل های کنترل کیفی و استاندارد های بین المللی را در ارزیابی کیفی محصولات ساخته شده و مواد اولیه به اجرا در می آورد.

این آزمایشگاه در بخش های مختلف آنالیز دستگاهی، میکروبیولوژی، IPQC، کنترل اقلام بسته بندی و کنترل فیزیکو شیمیایی مواد اولیه و محصول فعالیت می نمایند.

کنترل کیفیت