واحد فروش وبازاریابی

 واحد فروش وبازاریابی شرکت داروسازی مداوا با بهره گیری  از علم روز دنیا و نیرو های متعهد و متخصص درصدد مونیتور دقیق بازار و فروش مویرگی محصولات خود بوده است، تا جایگاهی متناسب با شاًن داروسازی مداوا و شرکتهای همکار بدست آورد.

بررسي و تحليل بازارو برآورد ميزان استقبال مشتريان از داروهاي توليدي شركت در جهت يافتن نقاط قوت و ضعف محصولات و ارائه بازخورد به ساير بخشهاي شركت همچنین تبليغات و اطلاع رساني در جهت شناساندن محصولات جديد به پزشکان و ساير گروههاي هدف از جمله وظایف این واحد می باشد.

marketing_and_sales