گروه دارویی شفایاب

approach-1024x669

گروه دارویی شفایاب با استفاده از ظرفیت های موجود و برای ایجاد ظرفیت های جدید در بخش های مختلف تولید، توزیع و واردات و با هدف دسترسی آسان و قابل قبول بیماران به دارو در اقصی نقاط کشور، تشکیل گردیده است.

گروه دارویی شفایاب با هدف تحت پوشش قراردادن مجموعه شرکتهای شفایاب گستر، پخش شفاآراد، شفایاب فردا، داروسازی مداوا و به منظور تجمیع ، توسعه و سازماندهی امکانات شرکتهای مزبور در جهت ایجاد هم افزایی و افزایش بهره وری در نیمه دوم سال 1392 شکل گرفته است  و همچنین در سال1396 با شکل گرفتن شرکت داروسازی مفید دارو در این مجموعه، تعداد اعضا این گروه به 5 شرکت رسیده است.

فعالیت گروه دارویی شفا  یاب در چارچوب اهداف تعریف شده، در حوزه واردات از طریق شرکت شفا  یاب گستر صورت می گیرد و در کنار آن با انتقال تکنولوژی از شرکتهای معتبر بین المللی به عرصه تولید داخل، در کارخانه های داروسازی مداوا و مفید دارو مشغول به تولید محصولات تحت لیسانس و همچنین محصولات داخلی با استانداردهای جهانی می باشد.

کارخانه داروسازی مداوا در این گروه، پس از طی مراحل تولید ثانویه و اولیه زیر نظر شرکت نوارتیس، وارد مرحله بهره برداری کامل در سایت جدید گردیده است.

 شماره تماس شرکت شفایاب گستر:

+98 21 88708629
+98 21 88552038