واحد فنی و مهندسی

مدیریت و پرسنل این واحد در راستای دستیابی به اهداف شرکت جهت ساخت سایت جدید و تداوم تولید محصولات با کیفیت برتر در امور نصب، نگهداری و تعمیرات دستگاه های تولیدی، ماشین آلات تاسیساتی و … فعالیت  می نماید.

فنی مهندسی